image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
152kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
2 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
3 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
4 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
8 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
9 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
10 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
11 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
12 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
13 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
14 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
15 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
16 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
17 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
19 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
20 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Lĩnh Vực Văn hóa xã hộiUBND xã Liên Minh
12345678
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ LIÊN MINH
Địa chỉ : UBND Xã Liên Minh - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xalienminh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang