Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 615
  • Trong tuần: 615
  • Tất cả: 13,758,768
Các Sở ban ngành

Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: 57- Vị Hoàng- TP. Nam Định
Điện thoại/Fax: (0228) 3849315/(0228) 3867059
Website: http://vpub.namdinh.gov.vn/

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: 57 đường Vị Hoàng - TP. Nam Định
Điện thoại/Fax: (Đang cập nhật)
Website: http://hdnd.namdinh.gov.vn/

Sở Tài Chính
Địa chỉ:
Điện thoại/Fax: 0228 3649988
Website: http://sotaichinh.namdinh.gov.vn/

Sở Văn Hoá Thể thao và Du lịch
Địa chỉ:
Điện thoại/Fax: 0228 3649701
Website:http://sovhttdl.namdinh.gov.vn

Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
Địa chỉ: Số 172 Hàn Thuyên - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại/Fax: 0228 3648482/0228.3647120
Website: http://sokhdt.namdinh.gov.vn/

Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 165 - đường Hùng Vương, TP Nam Định
Điện thoại/Fax: 0228 3648234/0228 3646683
Website: http://namdinh.edu.vn/

Sở Nội Vụ
Địa chỉ: 168 Hàn Thuyên – Tp. Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại/Fax: 0228 3648863
Website: http://sonoivu.namdinh.gov.vn/

Sở Lao động thương binh và xã hội
Địa chỉ: 64 Trần Phú - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại/Fax: 0228 3849393/0228 3869032
Website: http://soldtbxh.namdinh.gov.vn/

Sở Khoa Học và Công Nghệ
Địa chỉ:
Điện thoại/Fax: 0228 3849709/0350 3846685- 02283845020
Website: http://skhcn.namdinh.gov.vn/

Sở Y tế
Địa chỉ: 1 Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại/Fax: 0228 3848486/0228 3861261
Website:http://soyte.namdinh.gov.vn/

Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Đường Trần Tế Xương - Tp Nam Định- Tỉnh Nam Định
Điện thoại/Fax: 0228.3841483/0228.3846604
Website:http://sotnmt.namdinh.gov.vn/

 

Ban Quản Lý các Khu Công Nghiệp
Địa chỉ: Km 105 Quốc lộ 10, Lộc Vương, Tỉnh Nam Định
Điện thoại/Fax: 0228 3680806/0228 3680335
Website: http://www.izanamdinh.gov.vn/

Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại/Fax: 0228 3640478/0228 3640478
Website: http://socongthuong.namdinh.gov.vn/

Bảo hiểm XH Tỉnh
Địa chỉ:
Điện thoại/Fax: (Đang cập nhật)
Website:http://bhxhnamdinh.gov.vn/

Sở Xây Dựng
Địa chỉ:
Điện thoại/Fax: 0228 3649675
Website: http://soxaydung.namdinh.gov.vn/

Công an tỉnh
Địa chỉ:
Điện thoại/Fax: 0228 3891356

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Địa chỉ: số 7 - Trần Nhật Duật - Nam Định-TP Nam Định
Điện thoại/Fax: 0228.648202/0228.638410
Website: http://sonongnghiepnamdinh.gov.vn

Toà án nhân dân tỉnh
Địa chỉ:
Điện thoại/Fax: 0228 3648602

Sở Giao Thông Vận Tải
Địa chỉ:
Điện thoại/Fax: 0228 3849692
Website: http://sogtvt.namdinh.gov.vn/

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Địa chỉ:
Điện thoại/Fax: 0228 3836654 hoac 0228 3862541
Website: http://vksnamdinh.gov.vn/

Sở Tư Pháp
Địa chỉ:
Điện thoại/Fax: 0228 849381
Website: http://sotuphap.namdinh.gov.vn/

Ngân Hàng Nhà nước tỉnh Nam Định
Địa chỉ:
Điện thoại/Fax: 02283848635

Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông - 250 Hùng Vương-TP Nam Định
Điện thoại/Fax: 0228 3631115/0228 3631330
Website: http://sotttt.namdinh.gov.vn