Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 4,657
  • Trong tuần: 15,191
  • Tất cả: 13,863,818
Lượt xem: 5823
Đại biểu Trương Anh Tuấn phát biểu Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sáng ngày 10/6/2019

Kính thưa Chủ tọa,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật. Tôi có thêm ý kiến cụ thể sau:

Thứ nhất, về quan điểm Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 56 Quốc hội khóa XIV có nêu rõ về mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Như vậy, ở đây có vấn đề đáng quan tâm là tinh gọn bộ máy, giảm biên chế là yêu cầu thiết yếu, nhưng chúng ta làm điều đó để hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, trong đó có bộ máy của Chính phủ và của chính quyền địa phương. Nói cách khác, tinh gọn bộ máy là việc cần thiết mà nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy phải là mục tiêu. Vì thế, khi xem xét nội dung sửa đổi cụ thể trong Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương chúng ta cần chú ý đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý của Chính phủ cũng như của chính quyền địa phương.

Có nên giảm số lượng Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách cấp tỉnh hay không, tôi thấy cần xem xét kỹ vấn đề này cho sát tình hình và yêu cầu của thực tiễn hiện nay. Nhìn lại năm 2015 để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Quốc hội đã quyết định tăng cường nhân lực, tăng cường vị thế cho Hội đông nhân dân. Vì vậy, chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân được nâng lên là Phó Chủ tịch, vì thế Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện có 2 Phó Chủ tịch, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân được tăng lên không quá 2 người. Với sự tăng cường đó, qua theo dõi tôi nhận thấy hoạt động của Hội đồng nhân dân đã có nhiều chuyển biến tốt, các kỳ họp được chuẩn bị tốt hơn từ công tác thẩm tra đến chuẩn bị tài liệu, đến chất vấn và trả lời chất vấn. Công tác giám sát được triển khai thường xuyên và đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của cử tri, nay cũng với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân sao ta lại làm ngược lại.

Lâu nay chúng ta vẫn nêu một thực trạng ở một số nơi địa phương, đơn vị là trên nóng dưới lạnh, trên dải thảm, dưới dải đinh, là nhờn luật, là pháp luật chậm đi vào cuộc sống. Để khắc phục tình trạng đó rất cần phải tăng cường hoạt động của Hội đồng nhân dân, đặc biệt là tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở mỗi địa phương. Để làm được điều đó cần tăng cường nhân lực cả về  chất lượng cũng như là số lượng cho Hội đồng nhân dân và trong điều kiện không thể tăng thêm thì giữ nguyên số lượng chuyên trách của Hội đồng nhân dân là cần thiết.

Trong thực tế hiện nay, có những nơi mà hoạt động của Hội đồng nhân dân còn thiếu chủ động, còn hình thức, chưa bắt kịp yêu cầu sôi động của địa phương, chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri dẫn đến có cảm giác hình như ở một số nơi chuyên trách của Hội đồng nhân dân còn nhiều, còn dư thừa nhưng không phải vậy. Một cỗ máy đang vận hành, nếu có một chi tiết bị trục trặc thì chúng ta phải sửa chửa hoặc thay thế chi tiết đó chứ không phải bỏ chi tiết đó đi. Nếu làm đúng chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng mong mỏi của cử tri thì gánh nặng công việc trên vai mỗi đại biểu nhân dân không nhẹ nhàng và nó càng nặng hơn đối với đại biểu chuyên trách.  Vì thế, thay vì giảm bớt đi Phó Chủ tịch, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân, tôi nghĩ điều nào cần thiết hơn là chú ý lựa chọn người có tâm, có tầm, xứng đáng với vị trị đó. Quan trọng hơn là việc tin tưởng, tạo điều kiện giao việc để cho họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Với những lý do như trên, tôi đề nghị giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách cấp tỉnh như luật hiện hành hiện nay. Xin cảm ơn Quốc hội.